AMMATIN VAATIMUKSET

Jo koulutukseen pääsyyn edellytetään hyvää kuuloa ja selviytymistä kätevyyttä ja musikaalisuutta mittaavista soveltuvuustesteistä. Näitä ominaisuuksia vaaditaan myös ammatissa toimimiseen. Hyvä sävelkorva, kädentaidot, tekninen päättelykyky ja pitkäjänteisyys ovat myös tärkeitä. Koska pianonvirittämisessä on kyse palveluelinkeinosta, vaatii työ myös joustavuutta, epävarmuuden ja paineen sietokykyä, aloitekykyä, luovuutta, selviämiskykyä yllättävistäkin tilanteista, monialaista ammattitaitoa, asiakaspalveluhenkisyyttä, tehokkuutta ja täsmällisyyttä. Myös itsensä markkinointitaito on ehdottomasti tarpeen ja haasteista pitää pystyä nauttimaan.

PALKKATIETOJA

Virittäjät ovat itsenäisiä yrittäjiä, joten viritysten ja korjaus- sekä huoltotöiden määrä määrittää ansiot. Palkkaustapa on työsuoritteen mukainen, yhteisölle tehtäessä usein sopimuskohtainen. Osa virittäjistä tulee toimeen viritystyöllä, mutta suurin osa tekee myös muita töitä: monet virittäjät ovat musiikin ammattilaisia, jotka hankkivat lisäansioita mm. soittamalla. Yleensä aloitteleva virittäjä joutuu keräämään asiakaspiiriä useamman vuoden ennen kuin tulee toimeen pelkällä viritystyöllä.

TYÖMARKKINAT

Pianonvirittäjien työmarkkinatilanne on alueittain ja henkilöittäin hyvin vaihteleva. Talouselämän liikkeet heijastuvat korostuneesti työtilanteisiinsa. Markkinatilanteen lisäksi työllistyminen on paljolti kiinni virittäjän markkinointitaidoista, ammattitaidosta ja sitkeydestä. Työllistymisen näkökulmasta virittäjäkoulutus on keskitetty yhteen oppilaitokseen. Vuosittain koulutukseen otetaan keskimäärin viisi opiskelijaa. Tällä opiskelijamäärällä koulutus vastaa työelämän tarpeita.

lähde: Työministeriö, koulutus- ja ammattitietopalvelun tietojärjestelmä,
http://www.mol.fi/Tietoa/Ammatti/00/8/6/3/86360.html 6.10.2002

Vanha entisöity piano, jonka pinnat on uudelleen puleerattu