Henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24 §:n mukainen rekisteriseloste


REKISTERINPITÄJÄ Tmi Tuomas Sievänen
Yhteystiedot: Kuormakuja 6, 03100 Nummela. Puh. 040 5096261
Y-tunnus: 1801413-6

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ TAI YHTEYSHENKILÖ Tuomas Sievänen, puh. 040 5096261

REKISTERIN NIMI Pianonviritysten asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS Asiakasrekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon, laskutukseen ja myyntiin sekä pianon viritys- ja huoltohistorian ylläpitoon.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ Nimi, osoite, puhelin, sähköposti, mainonnan salliminen tai estotieto, pianon merkki, malli, sarjanumero, viritykset ja viritystason nostot.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET Asiakkaan itse ilmoittamat yhteystiedot ja pianonvirityksen yhteydessä kerätyt tiedot soittimesta, virityksistä ja huolloista.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilmoittamatta siitä erikseen.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET Rekisterin ohjelmisto ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu teknisin ratkaisuin. Tietokantaan ei ole pääsyä ulkopuolisille.

REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26§:n mukainen oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Rekisteröity voi esittää tarkastuspyynnön henkilökohtaisesti tai kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

TIEDON KORJAAMINEN Mikäli rekisterissä havaitaan käsittelyn kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto, se oikaistaan oma-aloitteisesti. Rekisteröity voi myös henkilötietolain 29§:n mukaan esittää vaatimuksen tiedon korjaamisesta. Korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja toimittaa kohdassa Rekisteriasioista vastaava henkilö tai yhteyshenkilö mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.