YHDISTYS, JÄSENYYS JA KOULUTUS

Suomen Pianonvirittäjät ry on toiminut vuodesta 1938. Jäseniä koko Suomessa on noin sata. Yhdistyksen tarkoituksena on paitsi pitää yllä yhteyksiä virittäjien välillä, myös kouluttaa jäsenistöään ja pyrkiä toimimaan koko ammattikunnan yhteisenä välineenä tilanteissa, joissa tarvitaan kannanottoja ja ratkaisuja koko alaan vaikuttaviin kysymyksiin. Yhdistyksemme kuuluu sekä pohjoismaiseen NPTA:han (Nordic Piano Technicians Association) että Euroopan yhdistykseen Europianoon.

Jäseneksipääsyn edellytyksenä on hyväksytysti suoritettu työnäyte.
Siinä vaaditaan vahvaa virittämisen käytännön ammattitaitoa ja tietoa koneiston toiminnasta ja säätämisestä. Tästä johtuen on turvallista tilata paikalle Suomen Pianonvirittäjät ry:n jäsen, kun tarvitsee pianonvirittäjää. Työnäytteestä ja siihen pääsemisestä saa halutessaan tarkempia tietoja yhdistyksemme jäseniltä.

Yhdistys tukee jäsenkuntansa kouluttautumista järjestämällä erilaisia kursseja.