PIANOSTÄMMARE

TUOMAS SIEVÄNEN

PIANO OCH FLYGEL STÄMNING SAMT SERVICE

Tuomas Sievänen började pianostämningens företagsaktionen i början av 2003 och fortsätter den som sitt huvudarbete.

Tuomas har skrivit examen till pianostämmare från Arlainstituutet, Esbo. Affersområdet innehåller huvudstadsregionen och västra Nyland. Företaget har många samarbetspartner, som till exempel Suomen Pianomestarit, Pianokeskus och F-Musiikki. Tuomas har jobbar som pianostämmar vikarie i Arlainstituutti.

Företaget är ett registrerad företag- och organisationsdatasystem i Finland. FODS-informationstjänst kontrollerar företagets Handels- och Förskottsuppbördesregistret och Momsskyldighet.

Pianostämningen kan betalas med kontant eller med räkning, av räkningen åstadkommer inte extra kostnad. Även pdf via e-post, WhatsApp eller Signal.

PIANOUNDERHÅLLETS GRUNDREGLER

Bevara pianot stämmd. Piano är menad för en viss ton nivå för att den skall klämta och fungera rätt. Piano är bra att stämma en gång i året, med samma kontrollerar stämmaren justeringarna samt mekanismens funktion. En piano som inte har blivit stämmt på länge behöver flera stämningar för att hållas stämmt och i spelskick.

Pianos struktur och stämning lever med temperaturen och funtigheten, ändringarna orsakar ostämmhet. Pianot blir ostämmd i alla fall, fastän ni inte spelar med den. Regelbunden spelning håller pianots mekanism i rörelse och ostadkommer inte att delarna blir fast med tiden. Ostämmd piano stör spelande och övning.

Gegära alltig en yrkeskunnig stämmare att ta hand om pianots stämningar, tangenterna och maskinens justeringar. En yrkesman löser lätt större problem och han äger de verktyg som behövs. En som inte vet vad den gör kan ostadkomma stora skador.

Håll pianos yttre skikt ren, stäng locket till tangenterna för skydd mot damm och smuts. Använd inte för våt duk eller kemikalier. Bevara inte dryck eller blommvaser på pianot. Vattnet förstör snabbt, mekanismet, tangentbordet och ekobottnet.

Direct solsken eller pianos plasering vid fönster, ytterdörren, vid ett värmebatteri eller vid en yttervägg är inte bara för temperatur och fuktighets ändringarnas skull.