TYÖTEHTÄVÄT JA TYÖPAIKAT

Pianonvirittäjän työ on asiakaspalvelutyötä ja työnkuvaan kuuluu pianojen ja flyygeleiden viritykset, huollot ja korjaukset, arviointityöt ja konsultoinnit. Työnäytteen suorittaneita rekisteröityjä virittäjiä on Suomessa noin sata. Heistä noin 85 % työskentelee yksityisyrittäjinä ja loput 15 % ovat sekä yksityisyrittäjiä että toisen palveluksessa työskenteleviä. Virittäjiä työllistävät mm. yksityisasiakkaat, yhteisöt, kunnat, seurakunnat, musiikkioppilaitokset sekä pianokauppiaat ja työympäristöt vaihtelevat yksityiskodeista musiikkiluokkien ja ravintoloiden kautta konserttisaleihin. Pianon kunnosta riippuen tavalliseen viritykseen menee aikaa tunnista kolmeen tuntiin. Korjaukset ovat viasta riippuen pidempiä ja vaativampia töitä. Pianonvirittäjän työ on paljolti kausiluonteista: syksy ja talvi ovat kiireisiä aikoja, kevät ja kesä puolestaan hiljaisempia, jolloin on mahdollista keskittyä enemmän huoltotöihin. Matkapäiviä työssä kertyy runsaasti.

Virittäjän työn huonot puolet liittyvät juuri edellä mainittuihin seikkoihin. Työmäärien epäsäännöllisyys eli kausiluonteisuus ja työpaikkojen jatkuva vaihtelu ja matkustaminen voivat alkaa rasittaa. Myös työaikojen epäsäännöllisyys, ”asiakasehtoisuus”, saattaa nousta ongelmaksi. Koska pianonvirittäjät toimivat useimmiten yksityisyrittäjinä, on heillä harvoin mahdollisuutta pitää täysimittaisia lomia ja tulevaisuus on aina arvauksien varassa. Ammatin hyvät puolet jättävät kuitenkin huonot varjoonsa: työ on itsenäistä, tekemisensä ja aikataulunsa voi suunnitella itse, työtehtävät ovat monipuoliset ja työ haastavaa. Vaihtelevan työympäristön voi kokea myös positiivisena seikkana.

KOULUTUS

Helsingin Konservatoriossa voi suorittaa musiikkialan ammatillisen perustutkinnon pianonvirityksen koulutusohjelmassa. Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet itsenäiseen työskentelyyn pianonviritykseen ja huoltoon liittyvissä tehtävissä. Musiikkialan ammatillinen koulutus antaa lisäksi yleisen korkeakoulukelpoisuuden.

Jatkokoulutusta voi hakea ulkomailta, lähinnä flyygelitehtailta. Suomessa voi kuitenkin periaatteessa kuka tahansa ryhtyäpianonvirittäjäksi.

Musiikkialan perustutkintokoulutus on toisen asteen koulutusta ja koulutukseen voivat hakea perusopetuksen oppimäärän tai vastaavan aikaisemman oppimäärän suorittaneet. Koulutus kestää 2-3 lukuvuotta ja on 120 opintoviikon laajuinen. Osa opinnoista (ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 20 ov) suoritetaan aikuislukiossa, ja halutessaan opiskelijat voivat suorittaa lukio-opintoja sekä ylioppilastutkinnon. Lukion oppimäärän suorittaneille opiskelijoille hyväksiluetaan lukio-opintoja yhteensä enintään 40 opintoviikkoa.

lähde: Työministeriö, koulutus- ja ammattitietopalvelun tietojärjestelmä,
http://www.mol.fi/Tietoa/Ammatti/00/8/6/3/86360.html 6.10.2002

Lue lisää:
Pianonvirityksen koulutusohjelma, Helsingin konservatorio